ถ้าเราเคยดูหนังเกี่ยวกับทางฝั่งอเมริกา หรือหนังฮ่องกงแบบสมัยก่อน เราจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่จะเข้าไปเล่นในบ่อนคาสิโนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีเพื่อนเข้าไปเล่นอยู่รวมกันหลายคน แต่ถ้าเราอยาก

ในแห่งการทำงานร่วมกันบุคคลอื่น ๆ นั้น ย่อมพบเจอคนคนหลากหลายรูปแบบ  แต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้า  หรือลูกน้อง  ก็ย่อมต้องมีปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้น  ในทุกความสัมพันธ์ก็ย่อมต้องมีความไม่เข้าใจกัน  หรือการกระทบกระทั่งกันบ้าง  ไม่ว่าจะด้วยจากเนื้องานหรือจากอารมณ์ส่วนตัวในบางสถานการณ์  ดังนั้นทักษะสำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องมีคือ ทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งหมายถึง วิธีการจัดการกับตัวเองเมื่อมีสิ่งใดมากระทบหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้  เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  วันนี้มี 9 เทคนิคดี ๆ ที่คนทำงานเป็นทีมต้องมีมาฝากกันค่ะ  มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง